A'SÂM-ÜL YÜMNÂ


A'SÂM-ÜL YÜMNÂ
Sağ ayağı beyaz olan at, geyik veya koyun

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.